тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
Збірники завдань
 

Збірники завдань


101 логічна задача. Математичний калейдоскоп
12.00 грн.
Код товара: Т196002У
ISBN: 9786170917416
Автор: Бєлова Л.П. та ін.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170917416
Видання містить 101 логічну задачу; цікаві математичні головоломки, фокуси, задачі на розрізання й розфарбовування фігур, комбінаторні, нестандартні задачі, а також відповіді й підказки до них. Крім того, читач обов’язково зверне увагу на рубрику «Цікаві факти», з якої можна дізнатися чимало захопливого з історії математики. Видання допоможе школярам розвинути логічне мислення, кмітливість, інтуїцію та просторову уяву, цікаво провести дозвілля в родинному колі. Автори сподіваються, що збірник допоможе пробудити інтерес дітей не тільки до математики, а й до навчання в цілому, до відкриття та пізнання нового. Посібник может бути використаний для підтримки факультативних курсів з мате¬матики, зокрема курсу «Математичний калейдоскоп. 5–6 класи» (автор А. Р. Гартфіль). Призначено для дітей середнього шкільного віку та їхніх батьків, а також для вчителів математики.
101 логічна задача. Математичний калейдоскоп

Let's Learn Grammar. Грамматика английского языка для учащихся общеобразовательных школ
80.00 грн.
Код товара: И16418РА
ISBN: 9786170910769
Автор: Ткачева Н.В.,перевод
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170910769
Пособие содержит правила грамматики английского языка, упражнения для их отработки и закрепления, а также ключи к упражнениям. Издание составлено в соответствии с возрастными особенностями учеников. Изложение грамматического материала для лучшего его запоминания сопровождается забавными иллюстрациями, кроссвордами, ребусами и т. п.
Let's Learn Grammar. Грамматика английского языка для учащихся общеобразовательных школ

Let’s learn grammar. Граматика англійської мови для учнів загальноосвітніх шкіл
80.00 грн.
Код товара: И16418УА
ISBN: 9786170905703
Автор: Ткачева Н.В.,перевод
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170905703
Посібник містить правила англійської граматики, подані у наочній формі, вправи різних ступенів складності, що допоможуть відпрацювати й закріпити граматичний матеріал, і ключі для перевірки й самоконтролю. Видання укладено з урахуванням вікових особливостей учнів. Кумедні ілюстрації й римування, кросворди, ребуси, асоціограми, а також оригінальна форма подачі граматичного матеріалу зроблять процес навчання цікавим і захопливим. Для учнів 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.
Let’s learn grammar. Граматика англійської мови для учнів загальноосвітніх шкіл

Алгебра 7 кл. Опорные таблицы, схемы решений, тренировочные тесты
12.00 грн.
Код товара: Т2479Р
Пособие содержит представленный в таблицах теоретический материал из курса алгебры 7 класса, схемы решения упражнений с примерами, тренировочные упражнения и тренировочные тесты. В издании приведены самостоятельные и контрольные работы для проверки усвоения учебного материала. Пособие будет полезным при работе на уроках математики, а также при самостоятельной подготовке к контрольным работам и тематическому оцениванию. Предназначено для учеников 7 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей математики. ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ: - учебный материал по курсу алгебры 7 класса - обобщающие таблицы - схемы и планы решения упражнений - тренировочные тесты - многочисленные примеры ПОСОБИЕ ОБЕСПЕЧИТ: - полноту и глубину приобретенных знаний - удобство ориентирования в учебном материале - интересный процесс обучения - легкость запоминания изученного материала.
Алгебра  7 кл. Опорные таблицы, схемы решений, тренировочные тесты

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень: Збірник завдань для контролю знань. Серія "Профільна школа
20.00 грн.
Код товара: Т11475У
ISBN: 9786115406777
Автор: Гальперіна А.Р.,Золотарьова І.О.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786115406777
Посібник призначений для організації поточного й підсумкового контролю знань учнів, які обрали профільний рівень вивчення математики, і містить понад 800 різнорівневих завдань з алгебри та початків аналізу для 10 класу. Матеріал об’єднано в 4 теми, кожна з яких містить стислі теоретичні відомості, тренувальні вправи, тести і контрольні роботи у двох варіантах. Завдання, що увійшли до збірника, призначені як для колективної роботи учнів під керівництвом вчителя, так і для самостійної роботи. Зміст і структура запропонованого матеріалу дозволяє об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учнів, а також підготувати учнів до олімпіад з математики. Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень: Збірник завдань для контролю знань. Серія "Профільна школа

Алгебра. 9 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи
20.00 грн.
Код товара: Т17903У
ISBN: 9786170901057
Автор: Захарійченко Ю.О. та ін.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170901057
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для підготовки та проведення поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. Матеріал посібника структуровано за темами, кожна з яких містить тренувальні вправи, самостійні роботи у 3 рівноцінних варіантах, контрольні роботи у 4 рівноцінних варіантах; у посібнику наявні завдання на творче застосування знань. До більшості тренувальних вправ і завдань на творче застосування знань наведено відповіді. На сайті видавництва «Ранок» (www.ranok.com.ua) можна в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник в комплекті з будь-яким чинним підручником з алгебри для 9 класу. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
Алгебра. 9 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи

Алгебра. 9 класс. Тренировочные упражнения. Самостоятельны и контрольные работы
20.00 грн.
Код товара: Т17904Р
ISBN: 9786170901064
Автор: Захарійченко Ю.А. та ін.
Переплет: Мягкий
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по математике для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначено для подготовки и проведения текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. Материал пособия структурирован по темам, каждая из которых содержит тренировочные упражнения, самостоятельные работы в 3 равнозначных вариантах, контрольные работы в 4 равнозначных вариантах; в пособии представлены задания на творческое применение знаний. К большинству тренировочных упражнений и заданий на творческое применение знаний приведены ответы. На сайте издательства «Ранок» (www.ranok.com.ua) можно подготовиться в онлайн-режиме к контрольным работам, приведенным в пособии: решить задания тренировочных вариантов контрольных работ, осуществить самоконтроль, ознакомиться с решениями заданий. Содержание заданий позволяет использовать пособие в комплекте с любым действующим учебником по алгебре для 9 класса. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений, учителей математики.
Алгебра. 9 класс. Тренировочные упражнения. Самостоятельны и контрольные работы

Английский язык. Let’s Play Grammar
80.00 грн.
Код товара: И15390РА
ISBN: 9786170903389
Автор: Сцибировска,Зараньска
Переплет: Мягкий
Пособие содержит правила английской грамматики, представленные в наглядной, понятной для учеников форме, упражнения разных степеней сложности, которые помогут отработать и закрепить грамматический материал, тесты и ключи для проверки и самоконтроля. В приложениях приведены грамматические таблицы: неправильных глаголов; правил образования степеней сравнения имен прилагательных; спряжения глаголов во всех временных формах. Издание составлено с учетом возрастных особенностей учеников. Забавные иллюстрации и рифмовки, кроссворды, ребусы, ассоциограммы, а также оригинальная форма подачи грамматического материала сделают процесс обучения интересным и увлекательным. Для учеников 5—6 классов общеобразовательных учебных заведений (также может использоваться учениками начальных классов), учителей английского языка и всех, кто изучает английский.

Английский язык. Грамматика в окошках
44.90 грн.
Код товара: И16419РА
ISBN: 9786175405413
Автор: Николайко А.А.,перевод
Переплет: Мягкий
Пособие содержит основные правила английской грамматики и орфографии, представленные в виде таблиц («окошек») и схем, а также упражнения и тесты для самоконтроля с ответами к ним. Уникальная наглядная структура поможет лучше запомнить новый материал и эффективнее повторить выученный. В «окошках» под разными рубриками («Запомните!», «Это интересно!», «Шпаргалка») приведены правила, вызывающие затруднения, исключения из правил, сложные моменты, что привлекает внимание и стимулирует зрительную память. Пособие может быть использовано как дополнительный материал на занятиях по английскому языку, для самостоятельного его изучения или повторения, при подготовке к различным экзаменам. Для учащихся общеобразовательных школ, учителей английского языка и всех, кто изучает английский

Английский язык. Грамматический практикум. ІI уровень
65.00 грн.
Код товара: И383006РА
ISBN: 9786170923578
Автор: Павличенко О. М.
Переплет: Клеевой
Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет учащимся полностью отработать грамматический материал в школе и дома. Для учеников 7—9 классов общеобразовательных школ, независимо от их профиля, учителей английского языка и всех, кто изучает английский язык. Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет учащимся полностью отработать грамматический материал в школе и дома. Информативная насыщенность, удобная структура с возможностью самопроверки по ключам, визуальная поддержка и детальная проработка в практикуме грамматического материала — далеко не полный перечень положительных сторон данного издания для тех, у кого средний уровень владения английским языком.  
Английский язык. Грамматический практикум. ІI уровень

Английский язык. Грамматический практикум. ІІІ уровень
65.00 грн.
Код товара: И383007РА
ISBN: 9786170904829
Автор: Павличенко О. М.
Переплет: Клеевой
Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет учащимся полностью отработать грамматический материал в школе и дома. Информативная насыщенность, удобная структура с возможностью самопроверки по ключам, визуальная поддержка и детальная проработка в практикуме грамматического материала — далеко не полный перечень положительных сторон данного издания для тех, у кого высокий уровень владения английским языком.
Английский язык. Грамматический практикум. ІІІ уровень

Английский язык. Краткий курс грамматики
45.00 грн.
Код товара: И10343РА
ISBN: 9786115406395
Автор: Мясоєдова С.В.
Переплет: Мягкий
Справочник содержит материал по всем разделам английской грамматики, иллюстрированный примерами, наглядными таблицами и схемами. От других учебных пособий издание отличается лаконичностью и доступностью изложения материала, поэтому может использоваться как начинающими, так и теми, кто хочет систематизировать и обобщить уже изученный материал. Особо важная информация выделена цветными плашками.
Английский язык. Краткий курс грамматики

Англійська мова. Let’s Play Grammar
80.00 грн.
Код товара: И15390УА
ISBN: 9786175408803
Автор: Сціроборовська,Зараньська
Переплет: Мягкий
ШК: 9786175408803
Перша книга з серії «Let’s...» містить лексичний та граматичний матеріал, що відповідає базовому рівню володіння англійською мовою. Практичні вправи допомагають відпрацьовувати основні правила англійської граматики, а тестові завдання – перевіряти рівень засвоєного. Зручна структура видання допоможе краще запам’ятовувати новий матеріал та більш ефективно повторювати вивчений, а велика кількість кумедних ілюстрацій, жартів, віршів та кросвордів перетворить процес навчання на захопливу гру. Посібник може бути використаний як для вивчення англійської мови з викладачем, так і для самостійного її опанування. Завдяки ключам до вправ і тестів можна здійснити самоперевірку. Для всіх, хто вивчає англійську мову.
Англійська мова. Let’s Play Grammar

Англійська мова. Граматичний практикум. ІІ рівень
60.00 грн.
Код товара: И383002УА
ISBN: 9786170915597
Автор: Павліченко О. М.
Переплет: Клеевой
ШК: 9786170915597
Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформулювати правила англійської граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю. Посібник складений відповідно до шкільної програми з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному опрацюванню граматичного матеріалу учнями в школі та вдома. Призначений для учнів 7—9 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їх профілю, учителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.
Англійська мова. Граматичний практикум. ІІ рівень

Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень
60.00 грн.
Код товара: И383003УА
ISBN: 9786170912077
Автор: Павліченко О. М.
Переплет: Клеевой
ШК: 9786170912077
Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформулювати правила англійської граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю. Посібник складений відповідно до нової Програми одинадцятирічної школи з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному опрацюванню граматичного матеріалу учнями в школі та вдома. Призначений для учнів 10—11 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську. Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформулювати правила англійської граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю. Посібник складений відповідно до нової Програми одинадцятирічної школи з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному опрацюванню граматичного матеріалу учнями в школі та вдома. Призначений для учнів 10—11 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.  
Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик