тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
НМК "Впевнений старт"
 

НМК "Впевнений старт"


Альбом будущего первоклассника
30.00 грн.
Код товара: 5329А
ISBN: 9789666794362
Автор: Панасюк И. С.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789666794362
В «Альбоме будущего первоклассника» содержится материал, который знакомит детей с различными жанрами изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрмортом, сказочным, бытовым, анималистические. Особое внимание автор уделяет развитию чувства цвета, формы, композиции. Создавать сложные художественные образы, многофигурные сюжетные композиции ребенку поможет лист-основа, на котором уже расположены определенные элементы. Автор учитывает различные возможности детей, разный уровень творческого воображения, поэтому предлагает задания разного уровня сложности, что обеспечит дифференцированный подход к обучению рисованию и аппликации. К каждому занятию автор предлагает рекомендации по проведению подготовительной работы, перечень оборудования, варианты и последовательность выполнения работы. Для создания игровой атмосферы предлагаются стихотворные строки, бумажные фигурки для пальчикового театра. Все эти составляющие способствуют лучшему усвоению сосредоточению внимания ребенка, развития речи и моторики, созданию развивающей среды для самостоятельной художественной деятельности.
Альбом будущего первоклассника

Альбом майбутнього першокласника (старш. дошк. вік)
28.00 грн.
Код товара: Д284006У
ISBN: 9786170914279
Автор: Панасюк І.С.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170914279
В «Альбомі майбутнього першокласника» міститься матеріал, який знайомить дітей з різними жанрами образотворчого мистецтва: пейзажем, портретом, натюрмортом, казковим, побутовим, анімалістичним. Особливу увагу автор приділяє розвитку почуття кольору, форми, композиції. Створювати складні художні образи, багатофігурні сюжетні композиції дитині допоможе аркуш-основа, на якому вже розташовані певні елементи. Автор враховує різні можливості дітей, різний рівень творчої уяви, тому пропонує завдання різного рівня складності, що забезпечить диференційований підхід до навчання малюванню та аплікації. До кожного заняття автор пропонує рекомендації щодо проведення підготовчої роботи, перелік обладнання, варіанти та послідовність виконання роботи. Для створення ігрової атмосфери пропонуються віршовані рядки, паперові фігурки для пальчикового театру. Всі ці складові сприяють кращому засвоєнню матеріалу, зосередженню уваги дитини, розвитку мовлення та моторики, створенню розвивального середовища для самостійної художньої діяльності.
Альбом майбутнього першокласника (старш. дошк. вік)

Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 1
19.00 грн.
Код товара: Д284016У
ISBN: 9786170928368
Автор: Назаренко А. А., Яковлева О.П.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170928368
Навчальний посібник "Зошит майбутнього першокласника" направлено на підготовку дитини до шкільного життя. Робота з посібником може здійснюватися в сім'ї, в групах дошкільних навчальних закладів, в підготовчих групах при школах, в центрах розвитку дитини. Завдання відповідають запитам практиків і враховують кращі теоретичні та методичні рекомендації, сприяють особистісному розвитку дітей, дають можливість зробити заняття цікавими і змістовними. Робота з посібником забезпечить високий рівень обов'язкової дошкільної освіти та однакові стартові можливості всім майбутнім першокласникам. Призначено для батьків, які займаються підготовкою дитини 5-6 років до шкільного життя, для вихователів, гувернерів, студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Дошкільне навчання".
Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 1

Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 2
18.00 грн.
Код товара: Д284004У
ISBN: 9786170919526
Автор: Назаренко А. А., Яковлева О.П.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170919526
Навчальний посібник "Зошит майбутнього першокласника" направлено на підготовку дитини до шкільного життя. Робота з посібником може здійснюватися в сім'ї, в групах дошкільних навчальних закладів, в підготовчих групах при школах, в центрах розвитку дитини. Завдання відповідають запитам практиків і враховують кращі теоретичні та методичні рекомендації, сприяють особистісному розвитку дітей, дають можливість зробити заняття цікавими і змістовними. Робота з посібником забезпечить високий рівень обов'язкової дошкільної освіти та однакові стартові можливості всім майбутнім першокласникам. Призначено для батьків, які займаються підготовкою дитини 5-6 років до шкільного життя, для вихователів, гувернерів, студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Дошкільне навчання".
Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 2

Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 3
18.00 грн.
Код товара: Д284005У
ISBN: 9786170919533
Автор: Назаренко А. А., Яковлева О.П.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170919533
Навчальний посібник "Зошит майбутнього першокласника" направлено на підготовку дитини до шкільного життя. Робота з посібником може здійснюватися в сім'ї, в групах дошкільних навчальних закладів, в підготовчих групах при школах, в центрах розвитку дитини. Завдання відповідають запитам практиків і враховують кращі теоретичні та методичні рекомендації, сприяють особистісному розвитку дітей, дають можливість зробити заняття цікавими і змістовними. Робота з посібником забезпечить високий рівень обов'язкової дошкільної освіти та однакові стартові можливості всім майбутнім першокласникам. Призначено для батьків, які займаються підготовкою дитини 5-6 років до шкільного життя, для вихователів, гувернерів, студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю "Дошкільне навчання".
Впевнений старт. Зошит майбутнього першокласника. Частина 3

Впевнений старт. Майбутньому першокласнику: Математика
15.00 грн.
Код товара: Д284013У
ISBN: 9786170924735
Автор: Титаренко Л.І., Масюк О.М.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170924735
Сформувати математичні уявлення і компетенції, визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти, допоможе зошит, який ви тримаєте в руках. Завдяки вправам, запропонованим у зошиті, дитина усвідомить зміст понять «число», «цифра», «лічба»; отримає уявлення про натуральний ряд чисел, навчиться лічити в межах 10 у прямому та зворотному порядках, користуватися кількісними та порядковими числівниками, запам’ятає цифри від 0 до 9, навчиться визначати кількісний склад числа в межах 10, порівнювати суміжні числа. Особливу увагу автори приділяють формуванню уявлень про склад числа, його утворенню з двох менших. Оволодіння цією операцією — основа успішних дій з багатозначними числами
Впевнений старт. Майбутньому першокласнику: Математика

Впевнений старт: Розгорнуте календарне планування. Весна + ДИСК
25.00 грн.
Код товара: О20144У
ISBN: 9786170916518
Автор: Сухар В. Л.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170916518
У посібнику подано розгорнуте календарне планування організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Впевнений старт». У ньому визначено найбільш ефективні методи, прийоми та засоби, спрямовані на реалізацію важливих розвивальних, навчальних та виховних завдань. Матеріал поділено за розділами програми з урахуванням різних видів діяльності й індивідуальних особливостей дітей. До запланованих занять дібрано практичний матеріал: рухливі, музичні, дидактичні, мовні, фонематичні, логіко-математичні ігри, фізкультхвилинки, артикуляційні вправи, художні твори тощо. Цей посібник допоможе вихователям змістовно та цікаво організувати роботу з дітьми протягом дня. На CD міститься додатковий матеріал із різних видів діяльності для індивідуальної роботи з дітьми.
Впевнений старт:  Розгорнуте календарне планування. Весна + ДИСК

Впевнений старт: Розгорнуте календарне планування. Зима + ДИСК
25.00 грн.
Код товара: О20145У
ISBN: 9786170915825
Автор: Сухар В.Л.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170915825
У посібнику подано розгорнуте календарне планування організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Впевнений старт». У ньому визначено найбільш ефективні методи, прийоми та засоби, спрямовані на реалізацію важливих розвивальних, навчальних та виховних завдань. Матеріал поділено за розділами програми з урахуванням різних видів діяльності й індивідуальних особливостей дітей. До запланованих занять дібрано практичний матеріал: рухливі, музичні, дидактичні, мовні, фонематичні, логіко-математичні ігри, фізкультхвилинки, артикуляційні вправи, художні твори тощо. Цей посібник допоможе вихователям змістовно та цікаво організувати роботу з дітьми протягом дня. На CD міститься додатковий матеріал із різних видів діяльності для індивідуальної роботи з дітьми.
Впевнений старт:  Розгорнуте календарне планування. Зима + ДИСК

Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. В світі людей
17.50 грн.
Код товара: Б18044У
ISBN: 9786170901811
Автор: Ткачев С.В.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170901811
У посібнику зібрані і систематизовані матеріали за програмою «Впевнений старт». Видання допоможе педагогам і батькам яскраво і багатогранно розкрити перед малюками напрямок «У світі людей» за допомогою авторських казок, оповідань, віршів, загадок, прислів’їв і приказок, логічних вправ тощо. Пропоноване видання стане добрим другом і порадником для педагогів та турботливих батьків.
Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. В світі людей

Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. В світі предметів
17.50 грн.
Код товара: Б18045У
ISBN: 9786170901828
Автор: Ткачев С.В. упоряд.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170901828
У посібнику зібрані і систематизовані матеріали за програмою «Впевнений старт». Видання допоможе педагогам і батькам всебічно розкрити перед малюками чотири важливих напрямки програми за допомогою авторських казок, оповідань, віршів, загадок, прислів’їв і приказок, ігрових ситуацій, пісень тощо. Для педагогів ДНЗ та турботливих батьків.
Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. В світі предметів

Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. У світі природи
17.50 грн.
Код товара: Б18046У
ISBN: 9786170901835
Автор: Ткачев С. В. упоряд.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170901835
У посібнику зібрані і систематизовані матеріали за програмою «Впевнений старт». Видання допоможе педагогам і батькам яскраво і багатогранно розкрити перед малюками напрямок «У світі природи» за допомогою авторських казок, оповідань, віршів, загадок, прислів’їв і приказок, ігрових ситуацій тощо. Пропонований матеріал допоможе формувати пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток дошкільників та розвивати їх ігрову діяльність. Для педагогів ДНЗ, батьків, які хочуть виховувати дітей у любові до навколишнього світу і всього живого на землі.
Впевнений старт: Хрестоматія вихователя ДНЗ. У світі природи

Впевнений старт: Художньо-естетичний розвиток майбутнього першокласника
27.50 грн.
Код товара: О19180У
ISBN: 9786170913487
Автор: Кривоніс М.Л.,Дроботій О.Л.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170913487
У посібнику вміщено теоретичні та практичні матеріали для ефективної організації художньо-естетичного розвитку старших дошкільників. Запропоновано 76 конспектів занять з образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання) дітей старшого дошкільного віку. Заняття розподілені за порами року на основі вимог програми «Впевнений старт» з урахуванням блочно-тематичного принципу. Практичні рекомендації щодо різних форм організації занять допоможуть вихователям урізноманітнити свою практичну діяльність, а поради щодо організації роботи батьками допоможуть залучити їх до цієї роботи. СD містить корисні для вихователя допоміжні матеріали. Посібник призначений для працівників дошкільних навчальних закладів, вихователів, методистів, а також для батьків, які цікавляться питаннями розвитку дітей старшого дошкільного віку.
Впевнений старт: Художньо-естетичний розвиток майбутнього першокласника

Дидактичні ігри для майбутнього першокласника
25.00 грн.
Код товара: О16826У
ISBN: 9786175407073
Автор: Сухар В. Л.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786175407073
У збірці представлені дидактичні ігри, що підібрано за програмою розвитку
Дидактичні ігри для майбутнього першокласника

Ігрова діяльність майбутнього першокласника
25.00 грн.
Код товара: О15955У
ISBN: 9786175406267
Автор: Сухар В.Л. упрояд.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786175406267
Різноманітні цікаві та пізнавальні ігри позитивно впливають на розвиток малят: якщо дитина вміє гратися, якщо її радує власна кмітливість і надихає перемога над труднощами, якщо вона навчилася уважно слухати і бачити, їй ніколи не буде нудно. Такий малюк завжди веселий, допитливий; він випромінює позитивні емоції і готовий пізнавати навколишній світ.
Ігрова діяльність майбутнього першокласника

Методические рекомендации к "Тетради будущего первоклассника
10.00 грн.
Код товара: Д16799Р
ISBN: 9786175406656
Автор: Назаренко А.А., Яковлева О.Ф.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786175406656
Пособие «Методические рекомендации к Тетради будущего первоклассника» отвечает требованиям базовой программы «Я в Мире», программы развития детей «Уверенный старт» и обеспечивает реализацию заданий, определённых в разделах «Познавательное развитие», «Речевое развитие». В методических рекомендациях определены образовательные задачи каждой из тем, ожидаемые результаты и пути их достижения, даны подробные инструкции относительно выполнения каждого из заданий. Пособие также содержит вспомогательный материал: краткие сведения по теме, стихи, загадки, скороговорки и т. п., которые содействуют образному восприятию темы. Методические рекомендации к «Тетради будущего первоклассника» адресованы родителям, педагогам дошкольных, общеобразовательных заведений, на базе которых осуществляется подготовка детей к школьной жизни.
Методические рекомендации к "Тетради будущего первоклассника

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик