тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
ДПА - 2016. Підсумкові контрольні роботи
 

ДПА - 2016. Підсумкові контрольні роботи


Англійська мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення ДПА
25.00 грн.
Код товара: И610002УА
ISBN: 9786170926906
Автор: Коса І.Т. та ін.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170926906
Посібник укладено відповідно до нових вимог Міністерства освіти і науки України до проведення державної підсумкової атестації у 2016 році. Видання містить 30 варіантів тестів, кожен з яких складається з трьох частин: читання, використання мови й писемного мовлення. Всі тести мають різний рівень складності, тож вчитель зможе дібрати варіанти підсумкових контрольних робіт на власний розсуд. Посібник має електронний додаток, який вміщує методичні рекомендації МОНУ й інструктивний лист щодо проведення ДПА у 2015—2016 навчальному році, додаткові варіанти контрольних робіт, критерії оцінювання атестаційних завдань, а також титульну сторінку роботи та бланк відповідей. Увесь додатковий матеріал вчитель зможе БЕЗКОШТОВО скачати на сайті www.e-ranok.com.ua*. Для учнів 9-х класів загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, вчителів англійської мови.
Англійська мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення ДПА

Англійська мова. 9 клас: відповіді до всіх завдань. До посібника «Англійська мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації»
10.00 грн.
Код товара: И146051УА
ISBN: 9786170927170
Автор: Мясоєдова С. В., Павліченко О. М.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170927170
Посібник укладено відповідно до видання «Англійська мова. 9 клас. Орі¬єнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації» (уклад. Коса І. Т., Задубняк Ю. А., Мясоєдова С. В., Пащенко Л. В.). Матеріал у посібнику подано у зручній формі для системної й ефективної підготовки учнів до екзамену. Книга допоможе учням 9 класу підготуватися до державної підсумкової атес-тації з англійської мови. Теми можуть бути також використані під час підготов¬ки до уроків у 9—11 класах загальноосвітніх шкіл.
Англійська мова. 9 клас: відповіді до всіх завдань. До посібника «Англійська мова. 9 клас. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації»

Биология. 9 класс. Сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ
25.00 грн.
Код товара: Ш490006Р
ISBN: 9786170922441
Автор: Задорожний К. М.
Переплет: Скоба
Сборник содержит 14 равноценных вариантов итоговых контрольных работ по биологии для 9 класса. В сборнике представлены разнообразные задания по биологии растений, животных и человека. Каждый вариант состоит из 31 задания, из которых ученики общеобразовательных классов выполняют 29, а ученики классов с углубленным изучением - все. К сборнику прилагается электронное приложение с двумя вариантами заданий, которые можно распечатать для проведения итоговой контрольной работы. Предназначено для учащихся 9 классов и учителей биологии.
Биология. 9 класс.  Сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ

Біологія. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Ш490007У
ISBN: 9786170922458
Автор: Задорожний К. М.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922458
Збірник містить 14 рівноцінних варіантів підсумкових контрольних робіт з біології для 11 класу. В збірнику представлені різноманітні завдання з біології. Кожен варіант складається з 31 завдання, з яких учні загальноосвітніх класів виконують 29, а учні класів з поглибленим вивченням - усі. До збірника додається електроний додаток з двома варіантами завдань, які можна роздрукувати для проведення підсумкової контрольної роботи. Призначено для учнів 11 класів та вчителів біології
Біологія. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Ш490005У
ISBN: 9786170922434
Автор: Задорожний К. М.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922434
Збірник містить 14 рівноцінних варіантів підсумкових контрольних робіт з біології для 9 класу. У збірнику представлені різноманітні завдання з біології рослин, тварин та людини. Кожний варіант складається з 31 завдання, з яких учні загальноосвітніх класів виконують 29, а учні класів з поглибленим вивченням біології — усі. До збірника пропонується електронний додаток з двома варіантами завдань, які можна роздрукувати для проведення підсумкової контрольної роботи.
Біологія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

География. 9 класс. Сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ
25.00 грн.
Код товара: Г490004Р
ISBN: 9786170922427
Автор: Вовк В. Ф.
Переплет: Скоба
Пособие содержит 24 варианта работ. Все они имеют унифицированную структуру. Вопросы и задания подобраны таким образом, что в каждом варианте отражены все темы действующей учебной программы по курсу «География Украины». При этом задания к каждой теме также являются однотипными как по форме, так и по степени сложности. Каждый вариант работы содержит 22 задания: 10 тестов закрытого типа (с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов), 5 тестов на определение соответствия, 3 теста с множественным ответом (три правильных ответы из семи предложенных), одно задание по контурной карте и 3 задания открытого типа (из которых одно предназначено для классов с углубленным изучением географии). Значительная часть задач сборника требует работы с контурной картой, картосхемами, другим иллюстративным материалом, отвечающим действующим требованиям к подобным пособиям. К сборнику прилагается электронное приложение с двумя вариантами заданий, которые можно распечатать для проведения итоговой контрольной работы.
География. 9 класс.  Сборник заданий для подготовки итоговых контрольных работ

Географія. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Г490002У
ISBN: 9786170922403
Автор: Гільберг Т.Г., Бочко І. І., Паламарчук Л.Б.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922403
Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт. Посібник призначений для підготовки підсумкових контрольних робіт із географії в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів і може бути використаний на уроках повторення, систематизації та узагальнення знань. Посібник містить 24 варіанти контрольних робіт. Кожний варіант складається із трьох блоків, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Блок А складається із 10 тестових завдань, які представлені завданнями «закритого» типу, коли із чотирьох варіантів відповідей правильною є лише одна. Блок Б містить 7 завдань різних типів, які дають можливість перевірити вміння порівнювати географічні об’єкти та визначати їх розміщення на картосхемі, пояснювати географічні поняття, описувати географічні явища та процеси, розв’язувати задачі, визначати географічні об’єкти, процеси та явища за поданим описом. Блок В складається з 5 завдань на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, порівняння географічних процесів, явищ та об’єктів, визначення рис подібності та відмінності, переваг та недоліків економічних процесів. На виконання одного варіанта відводиться дві академічні години.
Географія. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Географія. 9 клас. Відповіді до збірника завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
10.00 грн.
Код товара: Г146049У
ISBN: 9789663152165
Автор: Вовк В. Ф.
Переплет: Скоба
ШК: 9789663152165
Посібник містить відповіді до всіх завдань "Збірника завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт із географії. 9 клас" (автор В. Ф. Вовк). Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, правильні відповіді на тестові завдання, розгорнуті відповіді на завдання відкритого типу. Крім того, у виданні наведені картосхеми із виконаними завданнями. Посібник призначений для учнів та вчителів.
Географія. 9 клас. Відповіді до збірника завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Географія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Г490003У
ISBN: 9786170922410
Автор: Вовк В. Ф.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922410
Посібник містить 24 варіанти робіт. Усі вони мають уніфіковану структуру. Запитання і завдання дібрані таким чином, що в кожному варіанті відображені всі теми чинної навчальної програми з курсу «Географія України». При цьому завдання до кожної теми також є однотипними як за формою, так і за ступенем складності. Кожен варіант роботи містить 22 завдання: 10 тестів закритого типу (із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів), 5 тестів на визначення відповідності, 3 тести з множинною відповіддю (три правильні відповіді із семи запропонованих), одне завдання за контурною картою та 3 завдання відкритого типу (із яких одне призначене для класів із поглибленим вивченням географії). Значна частина завдань збірника вимагає роботи з контурною картою, картосхемами, іншим ілюстративним матеріалом, що відповідає чинним вимогам до подібних посібників. До збірника пропонується електронний додаток з двома варіантами завдань, які можна роздрукувати для проведення підсумкової контрольної роботи.
Географія. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

ДПА 2016. Англійська мова. 11 клас. Level B1. Practice tests
85.20 грн.
Код товара: ММ4569УА
ISBN: 9786180504569
Автор: Mitchell H.Q. Marileni Malkogianni
Переплет: мягкий
ШК: 9786180504569
Посібники для підготовки до ДПА-2016 від видавництва MM Publications. Міжнародне видавництво MM Publications розробило посібники Go for Ukrainian State Exam для підготовки до ДПА-2016 з англійської мови випускників 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та випускників 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2). Посібник Go for Ukrainian State Exam від видавництва MM Publications містить деталізовану інформацію щодо формату, критеріїв оцінювання робіт та розподілу балів. Також у посібнику представлені 8 тренувальних тестів для учнів, перший з яких містить коментарі щодо стратегій виконання завдань ДПА та корисні поради. Тексти, представлені у посібнику, відповідають Програмі ДПА 2016. Окрім цього, в кінці посібника Go for Ukrainian State Exam є граматичний довідник та словник з перекладом, які допоможуть учням якісно та комплексно підготуватись до іспиту. Видання представлені у формі тренувальних тестів для підготовки до державної підсумкової атестації нового формату 2016-ого року. Всі тести відповідають рівню та формату іспиту, встановленим Міністерством освіти і науки України. При замовленні посібниківвід 10 одиниць ви отримаєте безкоштовно методичні рекомендації.

ДПА 2016. Англійська мова. 11 клас. Level B2. Practice tests
85.20 грн.
Код товара: MM4576УА
ISBN: 9786180504576
Автор: Mitchell H.Q. Marileni Malkogianni
Переплет: мягкий
ШК: 9786180504576
Посібники для підготовки до ДПА-2016 від видавництва MM Publications. Міжнародне видавництво MM Publications розробило посібники Go for Ukrainian State Exam для підготовки до ДПА-2016 з англійської мови випускників 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1) та випускників 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2). Посібник Go for Ukrainian State Exam від видавництва MM Publications містить деталізовану інформацію щодо формату, критеріїв оцінювання робіт та розподілу балів. Також у посібнику представлені 8 тренувальних тестів для учнів, перший з яких містить коментарі щодо стратегій виконання завдань ДПА та корисні поради. Тексти, представлені у посібнику, відповідають Програмі ДПА 2016. Окрім цього, в кінці посібника Go for Ukrainian State Exam є граматичний довідник та словник з перекладом, які допоможуть учням якісно та комплексно підготуватись до іспиту. Видання представлені у формі тренувальних тестів для підготовки до державної підсумкової атестації нового формату 2016-ого року. Всі тести відповідають рівню та формату іспиту, встановленим Міністерством освіти і науки України. При замовленні посібниківвід 10 одиниць ви отримаєте безкоштовно методичні рекомендації.

Інформатика. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
35.00 грн.
Код товара: Т490010У
ISBN: 9786170922489
Автор: Потапова Ж.В., Захар О.Г., Бодрик О.О.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922489
Збірник містить завдання для підготовки підсумкових контрольних робіт. Зміст посібника відповідає програмовим вимогам курсу інформатики загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику наведено 14 варіантів робіт, критерії оцінювання виконання практичних завдань. До видання додаються матеріали до практичних завдань в електронному вигляді. До збірника пропонується електронний додаток з двома варіантами завдань, які можна скачати безкоштовно. Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.
Інформатика. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Історія України. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Л0615У
ISBN: 9789661785761
Автор: Власов В.С
Переплет: мягкий
ШК: 9789661785761
У збірнику вміщено завдання для проведення підсумкових контрольних робіт з історії України для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоновані завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності дев’ятикласників. Збірник підсумкових контрольних робіт містить 10 варіантів. Кожен із варіантів складається з 12 завдань різної форми. Завдання укладено відповідно до вимог до загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених чинною навчальною програмою з історії України. До збірника пропонується електронний додаток з двома варіантами завдань, які можна роздрукувати для проведення підсумкової контрольної роботи. Призначено для учнів 9 класу та вчителів історії.
Історія України. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Математика. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Т490009У
ISBN: 9786170922472
Автор: Укладач: Гончаренко С. В.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922472
Збірник містить 20 варіантів підсумкових контрольних робіт з математики для 11 класу. Кожний варіант складається з 19 завдань для учнів загальноосвітніх класів або з 23 завдань для учнів класів із поглибленим вивченням математики. До збірника пропонується електронний додаток — два варіанти завдань, які можна скачати безкоштовно. Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
Математика. 11 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Математика. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт
25.00 грн.
Код товара: Т490001У
ISBN: 9786170922397
Автор: Корнієнко Т. Л., Фіготіна В. І. уклад.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170922397
Посібник містить 30 варіантів контрольних робіт. Кожний варіант складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. У першій частині роботи запропоновано 9 завдань із вибором однієї правильної відповіді. Друга частина роботи містить 2 завдання на встановлення відповідності, та 3 завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У третій частині запропоновано 3 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. У четвертій — 3 завдання призначені тільки для учнівкласів з поглибленим вивченням математики. До збірника пропонується електронний додаток з двома варіантами завдань, які можна роздрукувати для проведення підсумкової контрольної роботи.
Математика. 9 клас. Збірник завдань для підготовки підсумкових контрольних робіт

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик