тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
Довідники
 

Довідники


Рятівник. Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9–11 класи
25.00 грн.
Код товара: Т109036У
ISBN: 9786170909145
Автор: Табарчук І. В., Кучук О. В.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170909145
Посібник містить основні положення шкільного курсу інформатики. Наочна форма викладення матеріалу допоможе в узагальненні та систематизації знань з інформатики, дозволить скоротити час на повторення вивченого матеріалу напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації. Призначено для учнів 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів.

Рятівник. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах (для учнів 10—11 класів та абітурієнтів)
25.00 грн.
Код товара: Г109005У
ISBN: 9786170906465
Автор: Марченко О. С.,Скирда І .М.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170906465
Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу історії України. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної шкільної програми. Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів.
Рятівник. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах (для учнів 10—11 класів та абітурієнтів)

Рятівник. Правознавство у визначеннях, таблицях і схемах
25.00 грн.
Код товара: Г109017У
ISBN: 9786170915351
Автор: Святокум О.Є., Святокум І.О.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170915351
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу правознавства для 10 класів (рівень стандарту, академічний рівень). Матеріал подано у у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів.
Рятівник. Правознавство у визначеннях, таблицях і схемах

Рятівник. Соціально-економічна географія світу у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи
25.00 грн.
Код товара: Г109007У
ISBN: 9789666725137
Автор: Довгань Г.Д.
Переплет: Скоба
ШК: 9789666725137
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу соціально-економічної географії світу 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень) та географії для 11 класу (профільний рівень). Переважно форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми. Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів. Особлива увага приділяється формуванню й систематизації загальних навчальних знань та вмінь, засвоєнню понятійного апарату, а також аналізу статистичних даних.
Рятівник. Соціально-економічна географія світу у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи

Світ кібернетики: Кібернетичні етюди про штучний розум
40.00 грн.
Код товара: Т12924У
ISBN: 9786175409190
Автор: Фейгін О.О.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786175409190
Чи можуть машини мислити? А якщо можуть, то як вони будуть ставитися до свого творця — людини? І що врешті чекає на людство — Судний день чи Утопія? І як визначити, що перед тобою — «нерозумний» механізм чи штучна істота, здатна мислити? У чому різниця між автоматом і роботом, андроїдом і трансформером, кіборгом і сигомом? Про ці та багато інших питань ідеться на сторінках цієї книжки, присвяченої історії, сучасним досягненням і фантастичному майбутньому дивовижної науки — кібернетики. Виклад матеріалу побудовано у вигляді цікавих розповідей, які дозволяють зрозуміти, над чим «чаклують» сучасні лабораторні боги — нейрокібернетики, програмісти, системотехніки, наділяючи автоматичні пристрої зачатками «розуму», і якими є перспективи створення «штучного інтелекту». Книга призначена для школярів та їхніх учителів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів і технікумів, а також для всіх допитливих читачів.
Світ кібернетики: Кібернетичні етюди про штучний розум

Світ теорії відносності
40.00 грн.
Код товара: Т12937У
ISBN: 9786170900630
Автор: Фейгін О.О.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170900630
Що таке теорія відносності, про яку знають всі, але пояснити ніхто не може? Чи можна кожній людині доступно розповісти про основи сучасної науки? У виданні розповідається про історією створення та елементарні основи теорії відносності, а також про останні досягнень релятивістської фізики.
Світ теорії відносності

Світова та українська культури. Довідник з тестовими завданнями
99.00 грн.
Код товара: Л0085У
ШК: 9789662032703

Код:123-Л0085У


Серія "Шкільні таблиці". Географія України
25.00 грн.
Код товара: Г18174У
ISBN: 9786170903174
Автор: Вовк В.Ф.,Костенко Л.В.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170903174
Видання містить навчальний матеріал із географії України зі шкільних курсів «Фізична географія України» та «Економічна і соціальна географія України». Навчальний матеріал згруповано за програмовими темами і подано у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, які супроводжуються необхідними коментарями. Шкільні таблиці допоможуть учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання і уміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.
Серія "Шкільні таблиці". Географія України

Спасатель. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 классы
25.00 грн.
Код товара: Ш109035Р
ISBN: 9786170920584
Автор: Зайцева О.А.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170920584
Пособие содержит основной теоретический материал школьного курса биологии. Информация удобно представлена в виде таблиц и схем, что поможет повторить, обобщить и систематизировать материал по всем темам. Предназначено для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учебных заведений и абитуриентов.
Спасатель. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 классы

Спасатель. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах, 8—9 классы
25.00 грн.
Код товара: Г7205Р
ISBN: 9789666728091
Автор: Охредько О.Э.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789666728091
Предлагаемое учебное пособие является справочником по курсу всемирной истории. Преимущественная форма подачи материала — в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Пособие структурировано в соответствии с действующей учебной программой. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, учителей, а также абитуриентов. Предлагаемое учебное пособия является справочником по курсу всемирной истории. Преимущественная форма подачи материала — в виде схем и таблиц, что облегчает его воприятие. Пособие структурово в соответстви с действующей учебной программой. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриентов.
Спасатель. Всемирная история в определениях, таблицах и схемах, 8—9 классы

Спасатель. Геометрия в определениях, таблицах и схемах. 7-11 класс
25.00 грн.
Код товара: Т109029Р
ISBN: 9786170903440
Автор: Дергачев В. А.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170903440
Пособие содержит основные положения школьного курса геометрии: определение, свойства и признаки геометрических фигур, соотношение между их элементами; формулы для вычисления площадей и объемов; преобразования фигур и их свойства; элементы векторной алгебры. Наглядная форма изложения материала поможет школьникам в обобщении и систематизации знаний по геометрии, сократит время на повторение изученного накануне контрольной работы. Предназначено для учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, а также для абитуриентов.
Спасатель. Геометрия в определениях, таблицах и схемах. 7-11 класс

Спасатель. Информатика в определениях, таблицах и схемах. 9-11 классы
25.00 грн.
Код товара: Т109002Р
ISBN: 9786170916884
Автор: Табарчук И.В.,Кучук О.В.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170916884
Пособие содержит основные положения школьного курса информатики. Наглядная форма изложеня материала поможет в обобщении и систематизации знаний по информатике, позволить сократить время на повторение изученного материала при подготовке к контрольной работе, государственной итоговой аттестации. Предназначено для учащихся 9–11 классов общеобразовательных учебных заведений, абитуриентов.
Спасатель. Информатика в определениях, таблицах и схемах. 9-11 классы

Спасатель. Правоведение в определениях, таблицах и схемах
25.00 грн.
Код товара: Г18399Р
ISBN: 9786170915368
Автор: Святокум О.Е.,Святокум И.О.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789663143873
Предложенное учебное пособие является справочником по курсу правоведения для 10 классов (уровень стандарта, академический уровень). Материал представлен в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриентов.
Спасатель. Правоведение в определениях, таблицах и схемах

Спасатель. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 10-11 классы
25.00 грн.
Код товара: Г109014Р
ISBN: 9789666725168
Автор: Довгань Г.Д.
Переплет: Скоба
ШК: 9789666725168
Предлагаемое учебное пособие является справочником по курсу социально-экономической географии мира 10 класса (уровень стандарта, академический уровень) и географии для 11 класса (профильный уровень). Преимущественно форма подачи материала - в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Руководство структурировано в соответствии с действующей учебной программой. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриентов. Особое внимание уделяется формированию и систематизации общих учебных знаний и умений, усвоению понятийного аппарата, а также анализа статистических данных.
Спасатель. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 10-11 классы

Спасатель. Экономика в определениях, таблицах и схемах
25.00 грн.
Код товара: Г18401Р
ISBN: 9786170915337
Автор: Довгань Г.Д.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170915337
Предложенное учебное пособие является справочником по курсу экономики. Преобладающая форма подачи материала — в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Пособие структурировано в соответствии с действующей учебной программой. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриентов. В пособии учащиеся найдут необходимый материал для быстрой и качественной подготовки к уроку экономики. Особое внимание уделяется формированию общих учебных умений и усвоению понятийного аппарата Единый методический и информационный подход к подаче учебного материала поможет учащимся легко систематизировать и углубить полученные знания и умения.
Спасатель. Экономика в определениях, таблицах и схемах

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик