тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
Довідники
 

Довідники


Готовимся к внешнему независимому оцениванию. Математика. Элементы комбинаторики, статистики, начала теории вероятностей.
17.50 грн.
Код товара: Т6503Р
ISBN: 9789666723461
Автор: Гальперина, Чистякова
Переплет: Мягкий
Пособие соответствует действующей программе по математике, состоит из четырех частей:
Готовимся к внешнему независимому оцениванию. Математика. Элементы комбинаторики, статистики, начала теории вероятностей.

Дивовижна астрономія
40.00 грн.
Код товара: Т12936У
ISBN: 9786115403288
Автор: Фейгін О.О.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786115403288
В книзі в доступній формі розповідається про основні питання загальної астрономії, астрофізики, космогонії та космології. Описується історія відкриття розширення Всесвіту, галактик, їхніх асоціацій та надструктури «вселенських стільників». Обговорюються загадки і парадокси галактичної еволюції, а також виникнення Метагалактики за сценарієм Великого вибуху. Висвітлюються сучасні астрофізичні методи дослідження таємничих космічних об’єктів та загадкових явищ Світобудови. Розглядаються найбільш цікаві гіпотези про будову Космосу з урахуванням останніх наукових даних. Книга розрахована на учнів старших класів і вчителів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією астрономії та її сучасними досягненнями.
Дивовижна астрономія

Дивовижна астрономія
40.00 грн.
Код товара: Т15041Р
ISBN: 9786175408339
Автор: Фейгин О.О.
Переплет: Мягкий
В книге в доступной форме рассказывается об основных вопросах общей астрономии, астрофизики, космогонии и космологии. Описывается история открытия расширения Вселенной, галактик, их ассоциаций и сверхструктуры «вселенских сот», возникновение представлений об черных дырах застывших звезд коллапсаров поведении света в сверхсильных гравитационных полях. Рассматриваются загадки и парадоксы галактической эволюции, а также возникновение нашей Вселенной по сценарию Большого взрыва. Освещаются современные астрофизические методы исследования загадочных явлений и объектов нашей Вселенной. Книга рассчитана на учащихся старших классов и учителей, а также читателей, которые интересуются историей и современностью астрономии.
Дивовижна астрономія

ДИСК УСІ шкільні домашні завдання 9 кл.
30.00 грн.
Код товара: Е556026У
ISBN: 9789663135175
Переплет: Твердый
ШК: 9789663135175
Диск містить розв"язання усіх шкільних домашніх завданнь: алгебра, геометрія, фізика, хімія, українська мова, російська мова, англійська мова
ДИСК  УСІ шкільні домашні завдання 9 кл.

Довідник молодшого школяра з української мови і мовлення
15.00 грн.
Код товара: Л0041УТ
ШК: 9789662032666

Код:123-Л0041УТ

Довідник молодшого школяра з української мови і мовлення

Довідник. МАТЕМАТИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
99.00 грн.
Код товара: Л0362УМ
ШК: 9789661783279
На початку кожного розділу розглянуто приклади і методи розв'язання задач, викладено додатковий теоретичний матеріал і методичні поради. До кожної теми підібрано задачі для вправ, і до деяких із них подано розв'язки.
Довідник. МАТЕМАТИКА для абітурієнтів та школярів (укр)

Довідник. УКРАЇНСЬКА МОВА 2-е видання для абітурієнтів та школярів (перероблене і доповнене)
99.00 грн.
Код товара: Л0362У
ШК: 9789661783231
У пропонованому довіднику послідовно і системно подано основні теоретичні питання курсу української мови. Матеріал структуровано за темами й об'єднано в розділи, які завершуються рубіжним тестуванням. Зміст довідника відповідає програмі середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО.
Довідник. УКРАЇНСЬКА МОВА 2-е видання для абітурієнтів та школярів (перероблене і доповнене)

Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів
99.00 грн.
Код товара: Л0361У
ШК: 9789661783248
Довідник містить відомості з усіх розділів курсу фізики в логічній послідовності. Значну увагу приділено розв'язанню задач. Після кожної теми подано класифікацію задач, методи їх розв'язування та достатню кількість прикладів розв'язування задач. Довідковий матеріал - основні фізичні сталі, відомості з астрономії, табличні дані тощо - подано в додатках.
Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів

Закладки-підказки. Правила, формули. алгоритми. 3 клас
20.00 грн.
Код товара: Н19755У
ISBN: 9789667461065
Автор: Голосна С. В.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789667461065
Учням початкових класів більше не потрібно довго гортати підручники в пошуках необхідної інформації. Розумні закладки допоможуть не тільки знайти потрібну сторінку, а й нагадають основні правила, які вивчають молодші школярі. Використання закладок зробить вивчення української та російської мови, математики, природознавства та основ здоров’я простішим і приємнішим. Розумні закладки підкажуть способи виконання письмових арифметичних дій, розв’язання задач та рівнянь. Ілюстративний матеріал допоможе краще зрозуміти математичні закономірності, сутність природних явищ, правила правопису. Видання стане у пригоді учням молодших класів, їхнім батькам та вчителям. Відтепер навчатися буде набагато легше й цікавіше.
Закладки-підказки. Правила, формули. алгоритми. 3 клас

Закладки-підказки. Правила, формули. алгоритми. 4 клас
20.00 грн.
Код товара: Н19756У
ISBN: 9789667461072
Автор: Голосна С.В.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789667461072
Учням початкових класів більше не потрібно довго гортати підручники в пошуках необхідної інформації. Розумні закладки допоможуть не тільки знайти потрібну сторінку, а й нагадають основні правила, які вивчають молодші школярі. Використання закладок зробить вивчення української та російської мови, математики, природознавства та основ здоров’я простішим і приємнішим. Розумні закладки підкажуть способи виконання письмових арифметичних дій, розв’язання задач та рівнянь. Ілюстративний матеріал допоможе краще зрозуміти математичні закономірності, сутність природних явищ, правила правопису. Видання стане у пригоді учням молодших класів, їхнім батькам та вчителям. Відтепер навчатися буде набагато легше й цікавіше.
Закладки-підказки. Правила, формули. алгоритми. 4 клас

Занимательная физическая наука
40.00 грн.
Код товара: Т15045Р
ISBN: 9786175408315
Автор: Фейгин О.О.
Переплет: Мягкий
В книге в популярной форме рассказывается об узловых проблемах возникновения и развития научных представлений современной физики и космологии. Описываются особенности физической картины окружающего мира, включающие разнообразные сценарии развития объективной реальности во Вселенной. В контексте последних достижений физики и астрономии анализируются общие принципы построения и эволюции объективной реальности мультимира, попытки создания общей теории темной материи и темной энергии, объединения вселенских и сверхмикроскопических масштабов на основе квантовой механики. Книга рассчитана на школьников, их учителей и всех читателей, интересующихся современными представлениями и гипотезами о строении и эволюции окружающей физической реальности.
Занимательная физическая наука

ИНФОРМАТИКА. Справочник ученика и абитуриента
15.00 грн.
Код товара: Т3945Р
ISBN: 9789660828087
Автор: Корниенко М.М., Иванова И.Д.
Переплет: Мягкий
Издание содержит учебный материал в виде таблиц и схем по школьному курсу информатики и вычислительной техники, который в полной мере соответствует действующей программе. Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений, гимназий и лицеев и абитуриентов. Докладний і вдало структурований довідник допоможе учням систематизувати та поглибити отримані знання і вміння з інформатики, а також призвичити їх до активної самостійної роботи. Структура і зміст довідника відповідають вимогам чинної програми зі шкільного курсу інформатики основ та обчислювальної техніки. Навчальний матеріал згруповано за програмовими темами і поданий у наочній формі, тобто в вигляді таблиць, схем, рисунків тощо, що максимально полегшить пошук потрібної інформації. Структурно-змістовна простота й повнота дозволять учням опрацювати матеріал, який вивчається, як самостійно, так і під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку, авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань. Довідник стане надійним помічником для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій і ліцеїв (у тому числі технічного профілю), абітурієнтів в опануванні інформатики, значно полегшить підготовку до самостійних і контрольних робіт, тематичного оцінювання та набуття практичних навичок. Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць і схем за шкільний курс інформатики і обчислювальної техніки, який повною мірою відповідає чинній програмі. Посібник призначений для учнів, абітурієнтів, учителів та батьків.
ИНФОРМАТИКА. Справочник ученика и абитуриента

Карта зоряного неба. Плакат-постер
44.50 грн.
Код товара: О900435У
ISBN: 9789667466107
Автор: Пришляк Н.П.
ШК: 9789667466107
Плакат «Карта зоряного неба» містить основну інформацію про планети Сонячної системи, основні зорі та сузір’я. На ньому позначені яскраві зорі, сузір’я, туманності, скупчення та галактики. У нижній частині розташовані довідкові дані про планети Сонячної системи. Карту можна використовувати в якості навчального посібника в школі або вдома.
Карта зоряного неба. Плакат-постер

Кобзар. Повне видання
89.90 грн.
Код товара: Ф10628У
ШК: 9786115402939
Світ давно визнав неперевершеність творчого доробку великого українського Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка. Геніальність митця народилась із національного болю і вселюдської мрії про щастя. Ми тримаємо в руках книжку, яка, за словами І. Франка, «відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову».   
Кобзар. Повне видання

Країни світу. Великий довідник
85.00 грн.
Код товара: Р11011У
ISBN: 9789660847644
Автор: Стадник О.Г.
Переплет: Твердый
ШК: 9789660847644
Якщо ви хочете дізнатися про всі країни світу і народи, які їх населяють, то наш довідник — для вас! У ньому ви знайдете вичерпну інформацію про кожну країну: її географічне положення, історію та культуру, про туристичні об’єкти і найцікавіші місця нашої планети, про економіку і політичні обставини в державах. Ви дізнаєтеся про багатоманітність природних і ландшафтних умов життя в різноманітних куточках Землі. Зрозумієте, чому так відрізняються культури тих чи інших народів. Дізнаєтеся, що може поєднувати держави, розташовані на різних континентах, а що роз’єднує найближчих сусідів. Понад 3000 чудових ілюстрацій відкриють перед вами природний і архітектурний вигляд держав, познайомлять зі світовою спадщиною різних культур, розкриють перед вами чудовий світ мандрів. Довідник розрахован на широке коло читачів. Якщо ви хочете дізнатися про всі країни світу і народи, які їх населяють, то наша енциклопедія — для вас! У ній ви знайдете вичерпну інформацію про кожну країну: її географічне положення, історію та культуру, про туристичні об’єкти і найцікавіші місця нашої планети, про економіку і політичні обставини в державах. Ви дізнаєтеся про багатоманітність природних і ландшафтних умов життя в різноманітних куточках Землі. Зрозумієте, чому так відрізняються культури тих чи інших народів. Дізнаєтеся, що може поєднувати держави, розташовані на різних континентах, а що роз’єднує найближчих сусідів. Книга розрахована на широке коло читачів.  
Країни світу. Великий довідник

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик