тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
Середня та старша школа
 

Середня та старша школа


Алгебра. 7 клас. Зошит для контролю знань
13.00 грн.
Код товара: Т487006У
ISBN: 9786170924049
Автор: Корнієнко Т. Л., Фіготіна В. І.
Переплет: Скоба
ШК: 9786170924049
У посібнику подано самостійні та контрольні роботи, наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для перевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми. Особливостями даного видання є забезпечення варіативності організації контролю (частина завдань наведена у кількох варіантах), а також наявність інтернет-підтримки. На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику.
Алгебра. 7 клас. Зошит для контролю знань

Алгебра. 7 клас: розробки уроків
42.50 грн.
Код товара: Т281032У
ISBN: 9786170924063
Автор: Старова О. О.
Переплет: Клеевой
ШК: 9786170924063
Посібник укладений відповідно до нової програми з алгебри для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні розробки уроків, у яких запропоновано різноманітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтований підхід, передбачено поступове збільшення рівня складності вправ для осмислення й закріплення матеріалу. Самостійні і контрольні роботи для поточного і підсумкового контролю знань подано у двох варіантах і супроводжено розв’язанням або відповідями. До посібника додається скетч-картка, яка надає доступ до безкоштовного додатка, розміщеного на сайті interaktive.ranok.com.ua. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вузів.
Алгебра. 7 клас: розробки уроків

Алгебра. 7 класс. Тетрадь для контроля знаний
13.00 грн.
Код товара: Т487015Р
ISBN: 9786170920461
Автор: Корниенко Т. Л., Фиготина В. И.
Переплет: Скоба
В пособии представлены самостоятельные и контрольные работы, приведенные в двух равноценных вариантах и предназначенные для проверки уровня усвоения учащимися учебного материала по каждой теме или части темы. Особенностями данного издания является обеспечение вариативности организации контроля (часть задач приведена в нескольких вариантах), а также наличие интернет-поддержки. На сайте interactive.ranok.com.ua ученики могут в онлайн-режиме подготовиться к контрольным работам, приведенных в пособии.
Алгебра. 7 класс. Тетрадь для контроля знаний

Алгебра. 7-9 клас. Короткий довідник
17.50 грн.
Код товара: Т6494У
ШК: 9786115400539
Посібник являє собою короткий довідник з алгебри для 7-9 класів і відповідає чинній програмі з математики. Видання містить теоретичний матеріал, який складено за темами, приклади розв’язування типових завдань, предметний покажчик. З метою підготовки до ДПА до довідника вміщені більш складні теми – розв’язання завдань з параметрами. Призначено для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Алгебра. 7-9 клас. Короткий довідник

Алгебра. 7-9 класс. Краткий справочник
15.00 грн.
Код товара: Т6494Р
ISBN: 9786115400546
Автор: Нелин Е.П.
Переплет: Мягкий
Пособие представляет собой краткий справочник по алгебре для 7—9 классов и соответствует действующей учебной программе по математике (12-летняя школа). Издание содержит теоретический материал, изложенный по темам, примеры решения типовых заданий, предметный указатель. С целью подготовки к государственной итоговой аттестации в справочник включены более сложные темы — решение заданий с параметрами.Предназначен для учащихся 7—9 классов общеобразовательных школ. Пособие представляет собой краткий справочник по алгебре для 7-9 классов и соответствует действующей программе по математике. Издание содержит теоретический материал, составленный по темам, примеры решения типовых заданий, предметный указатель. С целью подготовки к ГИА в справочник помещены более сложные темы – задания с параметрами. Предназначено для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учебных заведений.

Алгебра. 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань
16.00 грн.
Код товара: Т283110У
ШК: 9789666726998
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи. У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт. Друга частина містить контрольні роботи, що перевіряють рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.   
Алгебра. 8 клас. Комплексний зошит для контролю знань

Алгебра. 8 клас: плани-конспекти уроків + CD-диск
44.90 грн.
Код товара: Т12901У
ШК: 9786170900593
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з алгебри для 8 класу, які складені від-повідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається електронний диск, на якому розміщено календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ді-лові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Кожний із цих компонентів можна відре-дагувати в текстовому редакторі та роздрукувати. Посібник призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів

Алгебра. 8 класс. Комплексная тетрадь для контроля знаний
16.00 грн.
Код товара: Т283111Р
Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по математике для 8 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль и контрольные работы. В первой части предложены по каждой изучаемой теме несколько проверочных работ. Вторая часть пособия содержит контрольные работы, которые проверяют уровень усвоения учащимися учебного материала по каждой теме. Предназначено для учащихся 8 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей математики.   
Алгебра. 8 класс. Комплексная тетрадь для контроля знаний

Алгебра. 9 клас. Майстер-клас: розробки уроків + кал.план
27.50 грн.
Код товара: Т10228У
ISBN: 9789666727032
Автор: Бабенко С.П.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789666727032
У посібнику подано розробки уроків відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник також містить методичні рекомендації щодо плану проведення уроків і попередження типових помилок учнів; дидактичні матеріали (тестові завдання, усні та письмові вправи, самостійні роботи, цікаві (логічні) задачі, задачі підвищеної складності). До посібника безкоштовно додається календарно-тематичне планування. Видання розраховане на вчителів математики загальноосвітніх закладів та студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів.   
Алгебра. 9 клас.  Майстер-клас: розробки уроків + кал.план

Алгебра. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань
16.00 грн.
Код товара: Т283112У
ISBN: 9789666727025
Автор: Стадник Л. Г., Роганін О. М.
Переплет: Скоба
ШК: 9789666727025
Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи. У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу, графічний тренінг (ГТ) — контролюється володіння навичками читати і аналізувати матеріал, поданий графічно, самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряють рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: уміння будувати графіки, перетворювати вирази, розв’язувати нерівності, рівняння та їх системи тощо. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах і подано у форматі, який дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики. Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 9 класу і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи. Зошит дозволяє протягом навчального року контролювати рівень навчальних досягнень учнів як результат процесу формування: формально-оперативних умінь, навичок опрацювання графічного матеріалу, вміння розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.  
Алгебра. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань

Алгебра. 9 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи
20.00 грн.
Код товара: Т17903У
ISBN: 9786170901057
Автор: Захарійченко Ю.О. та ін.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170901057
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для підготовки та проведення поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. Матеріал посібника структуровано за темами, кожна з яких містить тренувальні вправи, самостійні роботи у 3 рівноцінних варіантах, контрольні роботи у 4 рівноцінних варіантах; у посібнику наявні завдання на творче застосування знань. До більшості тренувальних вправ і завдань на творче застосування знань наведено відповіді. На сайті видавництва «Ранок» (www.ranok.com.ua) можна в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник в комплекті з будь-яким чинним підручником з алгебри для 9 класу. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
Алгебра. 9 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи

Алгебра. 9 клас: плани-конспекти уроків + CD-диск
44.90 грн.
Код товара: Т12902У
ISBN: 9786170900609
Автор: Корнієнко Т.Л.,Фіготіна В.І.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786170900609
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з алгебри для 9 класу, які складені від-повідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається електронний диск, на якому розміщено календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ді-лові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Кожний із цих компонентів можна відре-дагувати в текстовому редакторі та роздрукувати. Посібник призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів

Алгебра. 9 клас: Розробки уроків (до підр. Мальованого, Литвиненка, Возняка)
27.50 грн.
Код товара: Т10829У
ISBN: 9786115403882
Автор: Корнієнко Т.Л., Фіготіна В.І.
Переплет: Мягкий
ШК: 9786115403882
Посібник укладений відповідно до чинної програми для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і мітить плани-конспекти уроків, які розроблені до підручника «Алгебра. 9 клас» (автори Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк). У виданні наведені математичні й графічні диктанти, самостійні роботи в тестовій формі, контрольні роботи для контролю і корекції знань, супроводжені розв’язаннями або відповідями; запропоновані різноманітні методи, прийоми і форми навчальної діяльності. До посібника додається календарно-тематичний план. Видання призначене для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
Алгебра. 9 клас: Розробки уроків (до підр. Мальованого, Литвиненка, Возняка)

Алгебра. 9 класс. Комплексная тетрадь для контроля знаний
16.00 грн.
Код товара: Т7152Р
ISBN: 9789666726660
Автор: Стадник Л.Г., Роганин А.Н.
Переплет: Мягкий
ШК: 9789666726660
Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по математике для 9 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль и контрольные работы. В первой части предложены по каждой изучаемой теме несколько проверочных работ: карточка контроля теоретических знаний (КТЗ) — проверяется уровень усвоения теоретического материала; графический тренинг (ГТ) — контролируется владение навыками читать и анализировать материал, представленный графически; самостоятельная работа (СР) — отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы. Каждая работа предложена в двух вариантах. Вторая часть содержит контрольные работы (КР), с помощью которых проверяется уровень усвоения учащимися учебного материала по каждой теме: умение строить графики, преобразовывать выражения, решать неравенства, уравнения и их системы и т. п. Все работы приведены в четырех вариантах и представлены в формате, позволяющем учащимся готовиться к государственной итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей математики. Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по математике для 9 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль и контрольные работы. Тетрадь позволяет на протяжении учебного года контролировать уровень учебных достижений учащихся как результат процесса формирования: формально-оперативных умений, навыков отработки графического материала, умения решать уравнения, неравенства и их системы. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей математики.  
Алгебра. 9 класс. Комплексная тетрадь для контроля знаний

Алгебра. 9 класс. Тренировочные упражнения. Самостоятельны и контрольные работы
20.00 грн.
Код товара: Т17904Р
ISBN: 9786170901064
Автор: Захарійченко Ю.А. та ін.
Переплет: Мягкий
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по математике для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначено для подготовки и проведения текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. Материал пособия структурирован по темам, каждая из которых содержит тренировочные упражнения, самостоятельные работы в 3 равнозначных вариантах, контрольные работы в 4 равнозначных вариантах; в пособии представлены задания на творческое применение знаний. К большинству тренировочных упражнений и заданий на творческое применение знаний приведены ответы. На сайте издательства «Ранок» (www.ranok.com.ua) можно подготовиться в онлайн-режиме к контрольным работам, приведенным в пособии: решить задания тренировочных вариантов контрольных работ, осуществить самоконтроль, ознакомиться с решениями заданий. Содержание заданий позволяет использовать пособие в комплекте с любым действующим учебником по алгебре для 9 класса. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений, учителей математики.
Алгебра. 9 класс. Тренировочные упражнения. Самостоятельны и контрольные работы

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик