тел. (063) 654-18-59
тел. (096) 059-02-53
user@detka.in.ua
Батькам про дітей
 

Батькам про дітей


Батькам про дітей: Ваша успішна дитина
29.90 грн.
Код товара: Р14667У
ISBN: 9786175401293
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175401293
Батьки стають першими вчителями своїх дітей, тими людьми, котрі пояснюють секрети життя і дають їм знання про світ, накопичені людством протягом його багатовікової історії. І кожному з батьків хочеться, щоб життя їхньої дитини було легким, склалося щасливо. Як допомогти малюкові вирости успішною людиною? І що входить у поняття успішності? Книга, яку ви тримаєте в руках, розповідає про те, як розкрити здібності й таланти дитини, розширити її світогляд, уберегти від хибних звичок, навчити самостійності й відповідальності, правильному спілкуванню та поводженню в суспільстві. Батьки стають першими вчителями своїх дітей, тими людьми, котрі пояснюють секрети життя і дають їм знання про світ, накопичені людством протягом його багатовікової історії. І кожному з батьків хочеться, щоб життя їхньої дитини було легким, склалося щасливо. Як допомогти малюкові вирости успішною людиною? І що входить у поняття успішності? Книга, яку ви тримаєте в руках, розповідає про те, як розкрити здібності й таланти дитини, розширити її світогляд, уберегти від хибних звичок, навчити самостійності й відповідальності, правильному спілкуванню та поводженню в суспільстві.
Батькам про дітей: Ваша успішна дитина

Батькам про дітей: Дозвілля вашої дитини
29.90 грн.
Код товара: Р14635У
ISBN: 9786175402474
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175402474
Перед кожним із батьків стоїть нагальне питання: «Як організувати дозвілля дитини? Як весело та з користю провести вільний час?». Адже дозвілля включає в себе найрізноманітніші види діяльності в науці, техниці, спорті, мистецтві, літературі тощо. Все залежить від бажань і схильностей ваших дітей. Водночас це ще й гарна можливість побути разом, усією сім’єю. Відтак відпочивайте на здоров’я! У книзі докладно проаналізовано багато варіантів проведення дитячого дозвілля. Вона буде цікавою та корисною для широкого кола читачів.
Батькам про дітей: Дозвілля вашої дитини

Батькам про дітей: Здоров'я вашої дитини
29.90 грн.
Код товара: Р14651У
ISBN: 9786175401279
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175401279
Щаслива дитина — насамперед, здорова дитина. Адже здоров'я — це безцінний дарунок природи, який треба берегти замолоду. І найкращим стане особистий приклад усіх членів сім’ї. Це стосується й виховання в цілому, і культури здоров'я зокрема. Книга розповідає про те, як підтримати в дитині те, що вже закладено природою, як не розпорошити енергію та допомогти реалізувати її життєвий потенціал. Щаслива дитина — насамперед, здорова дитина. Адже здоров'я — це безцінний дарунок природи, який треба берегти замолоду. І найкращим стане особистий приклад усіх членів сім’ї. Те, чого навчать їх батьки, діти винесуть за межі вузького сімейного кола, у своє особисте, зріле життя. Це стосується й виховання в цілому, і культури здоров'я зокрема. Книга розповідає про те, як підтримати в дитині те, що вже закладено природою, як не розпорошити енергію та допомогти реалізувати її життєвий потенціал. Адже саме від цього залежать освіта, професійне та духовне зростання, особистісний розвиток наших дітей.
Батькам про дітей: Здоров'я вашої дитини

Батькам про дітей: Перший раз у перший клас. Адаптація до школи
29.90 грн.
Код товара: Р14648У
ISBN: 9786175401255
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175401255
Ваша дитина йде до школи. Цей урочистий і трепетний час запам’ятається їй на все життя. Як зробити так, щоб шкільні спогади були завжди світлими та добрими? Книга розповідає про те, що ми, батьки, можемо зробити, коли наша дитина виходить у новий, великий світ школи, де існують свої норми та правила. Адже головне — допомогти їй пізнати себе, розкритися та виявити свою творчу сутність.
Батькам про дітей: Перший раз у перший клас. Адаптація до школи

Особлива дитина від народження до 6 років
40.00 грн.
Код товара: Л0021У
ШК: 9789667543839

Код:123-Л0021У

Особлива дитина від народження до 6 років

Родителям о детях: Досуг вашего ребенка
29.90 грн.
Код товара: Р14635Р
ISBN: 9786175402467
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175402467
Перед каждым родителем стоит насущный вопрос: «Как организовать досуг ребенка? Как весело и с пользой провести свободное время?». Ведь досуг включает в себя самые разные виды деятельности в науке, технике, спорте, искусстве, литературе. Все зависит от желаний и наклонностей ваших детей. Одновременно это еще одна хорошая возможность побыть вместе, всей семьей. Так что отдыхайте на здоровье! В книге подробно проанализировано множество вариантов проведения детского досуга. Она будет интересна и полезна широкому кругу читателей.
Родителям о детях: Досуг вашего ребенка

Родителям о детях: Здоровье вашего ребенка
29.90 грн.
Код товара: Р14651Р
ISBN: 9786175401262
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175401262
Счастливый ребенок — в первую очередь, здоровый ребенок. Ведь здоровье — это бесценный дар природы, который надо беречь смолоду. И больше всего поможет здесь личный пример всех членов семьи. Это касается и воспитания в целом, и культуры здоровья в частности. Книга рассказывает о том, как поддержать в ребенке то, что уже заложено природой, как не распылить энергию и помочь реализовать его жизненный потенциал. Счастливый ребенок — в первую очередь, здоровый ребенок. Ведь здоровье — это бесценный дар природы, который надо беречь смолоду. И больше всего поможет здесь личный пример всех членов семьи. То, чему научат их родители, дети вынесут за пределы узкого семейного круга, в свою будущую взрослую жизнь. Это касается и воспитания в целом, и культуры здоровья в частности. Книга рассказывает о том, как поддержать в ребенке то, что уже заложено природой, как не распылить энергию и помочь реализовать его жизненный потенциал. Ведь именно от этого зависят образование и духовный рост, всестороннее личностное развитие наших детей.
Родителям о детях: Здоровье вашего ребенка

Родителям о детях: Первый раз в первый класс. Адаптация к школе
29.90 грн.
Код товара: Р14648Р
ISBN: 9786175401248
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175401248
Ваш ребенок идет в школу. Это торжественное и трепетное время запомнится ему на всю жизнь. Как сделать так, чтобы школьные воспоминания стали самыми светлыми и добрыми? Книга рассказывает о том, что мы, родители, можем сделать, когда наш ребенок выходит в новый, большой мир школы, где существуют свои нормы и правила. Ведь главное — помочь ему познать себя, раскрыться и проявить свою творческую суть.
Родителям о детях: Первый раз в первый класс. Адаптация к школе

Розвиваємо у дитини вміння бачити від народження до 6 років
40.00 грн.
Код товара: Л0024У
ШК: 9789662032161

Код:123-Л0024У

Розвиваємо у дитини вміння бачити від народження до 6 років

Родителям о детях: Ваш успешный ребенок
Нет в наличии
Код товара: Р14667Р
ISBN: 9786175401286
Автор: Зотова Н.В.
Переплет: Твердый
ШК: 9786175701286
Родители становятся первыми учителями своих детей, теми людьми, которые объясняют секреты жизни и дают им знания о мире, накопленные человечеством на протяжении многовековой истории. И каждому родителю хочется, чтобы жизнь его ребенка удалась, сложилась благополучно. Как помочь малышу вырасти успешным человеком? И что входит в понятие успешности? Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о том, как раскрыть способности и таланты ребенка, расширить его кругозор, уберечь от вредных привычек, научить самостоятельности и ответственности, правильному общению с окружающими и поведению в обществе. Родители становятся первыми учителями своих детей, теми людьми, которые объясняют секреты жизни и дают им знания о мире, накопленные человечеством на протяжении многовековой истории. И каждому родителю хочется, чтобы жизнь его ребенка удалась, сложилась благополучно. Как помочь малышу вырасти успешным человеком? И что входит в понятие успешности? Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о том, как раскрыть способности и таланты ребенка, расширить его кругозор, уберечь от вредных привычек, научить самостоятельности и ответственности, правильному общению с окружающими и поведению в обществе.
Родителям о детях: Ваш успешный ребенок

Універсальний альбом для розвитку дитини. 3-4 років
Нет в наличии
Код товара: Л0098у
ШК: 9789661780032
Ольга Пащенко — педагог-практик, автор запатентованих методик та авторських програм з розвитку дитини. Матеріал, розміщений у ньому, допоможе вам ознайомити дитину з навколишнім середовищем. Кожна сторінка несе щось нове і сприятиме розвитку уваги, пам’яті та логіко-математичного мислення дитини. Крім того, Альбом стимулюватиме дитину до мовної активності та вміння відстоювати власну думку. Цей Альбом можуть використовувати не тільки педагоги дошкільних закладів, а й батьки. Матеріал призначений як для групової, так і для індивідуальної роботи.
Універсальний альбом для розвитку дитини. 3-4 років

Фильтр товаров

грн.

грн.
Показать
Счётчик